Pretraga gospodarstava

Ilirska Bistrica

Kmetova Domačija
Saznajte više

Motovun

OPG Černjeka
Saznajte više

Pazin

OPG Rusac Vladimir
Saznajte više

Tinjan

OPG Oplanić
Saznajte više

Poreč

OPG Radin Sonja
Saznajte više

Vodnjan

OPG Paolo Ostović
Saznajte više

Pićan

OPG Biserka Benazić
Saznajte više

Motovun

OPG Koraca
Saznajte više

Poreč

Institut za poljoprivredu i turizam
Saznajte više

Kringa

Sirana FABRIS
Saznajte više

Motovun

OPG Mauro Laganis
Saznajte više

Poreč

OPG BRAJKOVIĆ
Saznajte više