OPG Paolo Sirotić

Opg Sirotić smejšteno je na adresi Slokovići 86, na području općine Pazin. Bavimo se proizvodnjom crvenog luka, češnjaka i krumpira, koje plasiramo u restorane, te na veletržnice.

Proizvodnjom crvenog luka i češnjaka intenzivnije se bavimo zadnjih 5 godina, te svake godine širimo proizvodnju sukladno zahtjevima tržišta.

Raspolažemo sa 2 ha češnjaka, 1 ha crvenog luka i 1 ha krumpira

Proizvodi s gospodarstva