Kalendar događanja

OBRTNIČKI SAJAM ISTRE, PARKIRALIŠTE KAROLINA



(Croatian)

Info:

ISTRAKAKTUS (VLADO BAZIKIĆ)
Pula, Stoja/ Lj. Posavskog 6,
[email protected]
Gsm: +098855019
Tel: 052 217 252