Aktualnosti

Direktna prodaja u EU


U Izvještaju Europske komisije EU parlamentu i Vijeću od 6.12.2013. (SWD (2013) 501) ističe se potreba za definiranjem direktne prodaje poljoprivrednih proizvoda. Članice imaju različite modele direktnih prodaja i ne postoji zajednički nazivnik i shema.  Zaključci dokumenta su:

-  Lokalna poljoprivredna proizvodnja, direktni plasman i prodaja su realnost u EU i bit će još razvijenija u budućnosti
-  Postoji velika potreba za izvornim proizvodima i kratkim prodajnim lancem
-  Postoje velike razlike u razvoju i provedbi direktne prodaje, distribucijskim kanalima i kulturne razlike
-  Neka EU pravila priječe razvoj lokalne poljoprivrede. Trenutno postoje instrumenti na razini EU i nacionalnim razinama   koji reguliraju direktnu prodaju
-  Potrebna je nova "oznaka" koja bi olakšala plasman proizvođaču i dala sigurnost potrošaču
-  Nova oznaka trebala bi dati dodanu vrijednost proizvodu

Izvještaj možete pročitati ovdje.