Aktualnosti

Uloga poljoprivrede


Poljoprivreda, kao primarna gospodarska grana, treba ispuniti sljedeće osnovne funkcije: 

  • proizvodnja hrane za prehranu domaćeg stanovništva;
  • proizvodnja sirovina za prerađivačku industriju i
  • proizvodnja viška poljoprivrednih proizvoda za izvoz.

Da bi poljoprivreda na zadovoljavajući način mogla izvršiti navedene funkcije nužno je na razini države, mjerama ekonomske politike, jasno definirati status poljoprivrede kao jedne od temeljnih gospodarskih grana. Iako Republika Hrvatska spada u krug zemalja koje nemaju problema u osiguranju dostatnih količina hrane za ispunjavanje energetskih potreba svih njenih građana, činjenica je pritom da se znatan dio ukupne potrošnje poljoprivrednih proizvoda podmiruje uvozom te je, stoga, neophodno izvršiti valorizaciju vlastitih poljoprivrednih resursa i utvrditi razinu domaće poljoprivredne proizvodnje koja se na gospodarski prihvatljiv način može osigurati. 

Definiranje regionalnih pristupa razvoju posebno treba doći do izražaja na prostoru Istarske županije gdje bi poljoprivreda, u sprezi s turizmom, trebala iskoristiti mnoge komparativne prednosti i postati stvarni nositelj gospodarskog i društvenog razvoja ovog područja.