Aktualnosti

Analize internet prodaje


Problemi internet prodaje

Pri pregledu preglednih znanstvenih članaka ustanovljena je raširenost internet prodaje poljoprivrednih proizvoda u Europi i koje propise su autori analizirali. Internet prodaja hrane i pića u zadnjem je desteljeću iznimno narasla, a također i broj potrošača koji svoje tjedne nabave obavljaju preko interneta. Europska Unija u internet prodaji hrane naglašava nedostatak kontrole nad distribucijskim kanalima, te je jako skeptična u vezi nekih oblika inspekcijskog nadzora. Uzorkovanje koje predviđa Propis (ES) 882/2004 ne mođe biti u cijelosti proveden u slučaju internet prodaje. Prema pregledu literature, pomankanje nadzora lako dovodi do ne samo lažnog oglašavanja, već i do ozbiljnih posljedica na zdravlje potrošača koje su posljedica nemarnog oglašavanja (kao što su kemijski sastav, neodgovarajuće označavanje alergena itd.). Neki autori navode da bi rješenje za to bio »politički okvir« koji bi se bavio samo internet prodajom i odgovarajućim propisima. Obavezene podatke o sigurnosti hrane bilo bi potrebno naglasiti prije nego što kupac zaključi narudžbu, te neovisnim institucijama osigurati pristup uzorcima proizvoda koji su dostupni putem internet narudžbi.

Sažetke radova možete pročitati ovdje:

Buck, D., Getz, C. in Guthman, J. (1997). From farm to table: The organic vegetable commodity chain of Northern California. Sociologia Ruralis 37, 3-20.

Lachenmeier, D.W., Löbell-Behrends, S., Böse, W. in Marx, G. 2013. Does European Union food policy privilege the internet market? Suggestions for a specializied regulatory framework. Food control 30, 705-713.

Brady, J., Mendelson, R., Farrell, A., in Wong, S. (2010). Online marketing of food and beverages to children: a content analysis. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, 71, 166-171.


Prednosti i nedostaci 

U studiji Farm Direct Marketing for Rural Producers (2013) AGRO- FACTS naglašeno je da izravna prodaja na internetu nudi više mogućnosti, a neke od njih su sljedeće:

- korisnicima omogućuje praktično komuniciranje s potencijalnim potrošačima  
- stvara novi izvor prihoda od prodaje
- povećanje broja usluga 
- novi poslovni identitet
- testiranje novih proizvoda po niskoj cijeni
- lako pretraživanje proizvoda, usluga i cijena 
- korištenje postojećih baza kupaca
- niski režijski i troškovi rada.

Ograničenja, odnosno, izazovi koje kod izravne prodaje na internetu treba uzeti u obzir, prema navedenom izvoru, mogu se sumirati na sljedeće:

- kupci ne mogu osjetiti miris hrane ili opipati proizvode
- upravljanje s upitima ili pritužbama je brzo i učinkovito
- klijenti se osjećaju sigurnije ako su označeni adresa ureda i lokacije na internetskoj stranici
- potrebno postaviti sigurno plaćanje,  tako da kupci mogu platiti on - line
- posebna pakiranja, dostavu, oglašavanje i troškove rada
- moguće je posebno praćenje kupaca putem mailing liste
- istraživanje tržišta je poželjno kako bi se utvrdilo ciljano tržište

Mogućnost koja se otvara ruralnim područjima je pristup međunarodnom tržištu ali pri tome treba voditi računa od posebnim pakiranjima, dostavi, oglašavanju i troškovima rada, te da proizvodi moraju biti prikladni za dugi transport i trebaju imati dovoljno dugi vijek trajanja. Također, kod poslovanja na internetu treba se posebno voditi računa o nacionalnim i međunarodnim propisima.

Više možete pročitati ovdje:

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex3482 , 20.03.2014


Strategije oglašavanja

U Americi su obavljena detaljna istraživanja različitih tehnika i strategija marketinga pojedinih brendova prehrambenih proizvoda na internet stranicama. Povod istraživanju, kako navode autori, je činjenica da Amerikanci mnogo vremena provode na internetu te im internet kupovina predstavlja velik dio svakodneve nabave. Cilj istraživanja bio je izraditi analizu internet stranica koje nude hranu i piće te analizu tehnika marketinga i oglašavanja različitih brendova. U analizu su uključili 40 različitih brendova. Rezultati su pokazali najrazličitije tehnike oglašavanja hrane i pića na internet stranicama, pri čemu je oko 63% svih proizvoda promovirano u obliku igre, da privuče djecu. U polovici od toga su koristili crtane junake i njihove zvukove, a oko 58% je imalo izravnu poveznicu do tzv. dječjeg kutka neposredno sa naslovne strane. Autori su došli do zaključka da se je potrebno zauzimati za odgovorne načine marketinga prehrambenih proizvoda koji podupiru zdravlje potrošača.

Sažetak istraživanja možete pročitati ovdje:

Weber, K., Story, M. in Harnack, L. 2006. Internet Food Marketing Stratregies Aimed at Children and Adolescents: A Content Analysis of Food and Beverage Brand Web Sites. Journal of the American Dietetic Association 106, 1463-1466.