Aktualnosti

Republika Hrvatska


Izdvojeni su sljedeći zakoni i pravilnici koji se odnose na izravnu i internet prodaju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

Zakon o trgovini (NN 87/08)
Čl. 1: Direktna prodaja je prodaja proizvoda kupcima izravno od proizvođača ili registriranog trgovca, na mjestu proizvodnje ili putem zastupnika, najčešće u njihovim domovima ili domovima drugih osoba te na ostalim mjestima izvan stalnih maloprodajnih mjesta.
Čl. 5: Pravo prodaje imaju nositelj gospodarstva i ostali članovi kojima je nadležni ured ispostavio iskaznicu OPG-a

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Čl. 24: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava mogu vršiti izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i to na malo izvan prodavaonice (prodaja na štandovima i klupama, na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretna prodaja, prigodna prodaja na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima i slično) te na vlastitom gospodarstvu.

Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda na OPG-ima (NN 76/14)
Čl. 3(2) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na veliko može se odvijati:
1. neposredno na OPG-u,
2. na mjestima organiziranog otkupa (ili mjestu koje odredi otkupljivač) ili
3. na tržnicama na veliko.

Čl. 4(2) Izravna prodaja na malo se može obavljati na sljedeće načine:
1. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,
2. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
3. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,
4. prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sl.
5. prodaja putem automata,
6. pokretna prodaja i dostava do potrošača,
7. prodajom na daljinu (putem - interneta, telefona, kataloga, TV prodaja, radio oglas i sl.),
8. prodaja na vlastitom prodajnom kiosku OPG-a,
9. prodaja na prostoru vlastitog OPG-a.

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, izmjene 67/08, 36/09, 130/11, 30/14)
Čl. 9: Ugovor u elektroničkom obliku je sklopljen onog trenutka kad prodavač primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu i narudžbu kupca da prihvaća ponudu.

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika (NN 102/09)
Čl. 1: Zastupnik direktne prodaje je fizička ili pravna osoba koja je s proizvođačem sklopila ugovor za obavljanje poslova direktne prodaje, u ime i za račun tog proizvođača.