Aktualnosti

Utjecaj turizma na poljoprivredu u Istri


Utjecaj turizma na razvoj poljoprivrede u Istri obrađen je u članku Brščić i sur. 2005. Autori u članku istražuju utjecaj strukture potrošnje prehrambenih proizvoda  u turizmu na promjene u strukturi poljoprivredne proizvodnje turističkih regija. Promjenama se prilagođavaju i poljoprivredna gospodarstva, osobito na području značajnih turističkih regija. Najznačajnija promjena do koje su doveli trendovi u turističkoj potražnji je prijelaz sa koncepta masovnog turizma prema zahtjevnijoj ponudi regionalnih i nacionalnih resursa. Kao rezultat ovih trendova dolazi do pojave specijaliziranih proizvođača i ponude tipičnih prehrambenih proizvoda (vino, rakija, pršut, maslinovo ulje, tartufi i dr.)


Cijeli članak možete preuzeti ovdje: 

Brščić K., Oplanić M., Radinović S., Milotić A. 2005. Utjecaj turizma na razvoj poljoprivrede u Istri. Agronomski glasnik 1: 67-77.