Aktualnosti

Prilog o Domaćoj web tržnici - TV Istra


Prilog na Tv Istri o „Domaćoj web tržnici“. U prilogu dobivamo osnovne informacije od voditelja projekta Milana Oplanića i programera Adriana Bratovića o aplikaciji, način registracije, funkcioniranja i mogućnosti koje aplikacija nudi. U prilogu sudjelovali su poljoprivredni proizvođači Nevenka Kocijančić, Ecio Venier i Silavano Orbanić koji su iznijeli svoja mišljenja o aplikaciji. Prilog je snimljen 09.04.2015. na 3 lokacije, na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, na području Kaštelira i u Zabržlanima kraj Pazina.

Duži prilog na TV Istri – 10 minuta


Kraći prilog na TV Istri  – 2 minute