Aktualnosti

Izravna prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda krajnjem potrošaću


Dragi proizvođači mlijeka i ostalih mliječnih proizvoda ovdje možete pročitati važne informacije vezane  za promet pojedinog proizvoda ovisno o razini opg-a koju imate registriran. Zakone vezane uz proizvodnju i poslovanje sa hranom životinjskog podrijetla, možete naći ovdje:

Zakon o hrani  NN 46/07 

Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih  objekata, te u postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom NN  125/08, NN 55/09, NN 130/10

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima NN 15/10 

Pravilnik o higijeni hrane NN 99/07NN 27/08, 118/09

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla NN 99/07, 28/10 

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji NN 110/10

Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu NN 74/08, NN 156/08, 89/10

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane NN 63/11