Pretraga proizvoda

Domaća špaleta

140,00 kn/kg

OPG Legović

Saznajte više

Domaći pršut

188,00 kn/kg

OPG Legović

Saznajte više

Mlada janjetina

60,00 kn/kg

OPG Legović

Saznajte više

Istarska panceta suha

120,00 €/kg

OPG Dragan Radetić

Saznajte više

Istarsja kobasica suha

130,00 €/kg

OPG Dragan Radetić

Saznajte više

Pršut Radetić

160,00 €/kg

OPG Dragan Radetić

Saznajte više

Istarski ombolo

180,00 kn/kg

Pršutana Jelenić

Saznajte više

Istarska panceta

125,00 kn/kg

Pršutana Jelenić

Saznajte više

Pršut Jelenić

180,00 kn/kg

Pršutana Jelenić

Saznajte više

pršut Jelenić - vakum pakiranje BK

300,00 kn/kg

Pršutana Jelenić

Saznajte više

Istarska Špaleta - lopatica

100,00 kn/kg

Pršutana Jelenić

Saznajte više

Istarski pršut ZOI ( zaštićena oznaka izvornosti)

200,00 kn/kg

Pršutana Jelenić

Saznajte više