Registrirajte se

Poštovani proizvođači, popunjavanje crvenih polja je obavezno. Registracija se provodi jednokratno, nakon toga u Vaše korisničko sučelje ulazite odabirom na „Prijava“.

Nakon registracije, trebate se prijaviti u aplikaciju i unijeti ostale podatke o svom gospodarstvu i proizvodima koje prodajete. Savjetujemo Vam da, pritom, unesete vlastitu zaporku (lozinku), odabirom na „Moj profil“ u gornjem, desnom kutu ekrana.


Želimo Vam uspješan rad!

Uvjeti korištenja

Tko može prodavati na "Domaćoj web tržnici" ?

Pravo registracije u aplikaciju "Domaća web tržnica" imaju sva poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) kojeg je gospodarstvo obavezno upisati u obrazac za registraciju u aplikaciji.

2. Poljoprivredno gospodarstvo koje putem ove aplikacije ili koristeći potporu udruge "Istarska web tržnica" nudi određeni vlastiti poljoprivredni proizvod mora ispunjavati sve zakonske propise koji reguliraju proizvodnju i trgovinu tim poljoprivrednim proizvodom, u tom smislu odgovornost snosi isključivo proizvođač.

3. Moraju posjedovati računalo i mobilni telefon na kojima imaju pristup internetu kako bi svakodnevno mogli pregledavati pristigle narudžbe i prema potrebi ispraviti sadržaj vlastite ponude. Pritom treba naglasiti da za kvalitetno korištenje i pregled aplikacije "Domaća web tržnica" korisnici trebaju koristiti novije inačice slijedećih internet pretraživača: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari.

4. Poljoprivredna gospodarstva putem aplikacije "Domaća web tržnica" mogu prodavati isključivo vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na svom gospodarstvu.

5. Prilikom registracije u aplikaciju obavezno je unošenje točnih i važećih podataka jer su oni preduvjet uspješne komunikacije između proizvođača i kupca u postupku narudžbe i kupnje proizvoda.


Bitno je naglasiti da svako poljoprivredno gospodarstvo koje nudi i prodaje vlastite proizvode putem aplikacije "Domaća web tržnica" mora samostalno voditi brigu o zakonskim propisima i uvjetima koje ono mora ispunjavati kako bi se njegov proizvod mogao staviti na tržište. Izrađivač i vlasnik aplikacije Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču i udruga "Istarska web tržnica" kao potpora poljoprivrednim proizvođačima u izravnoj prodaji u tom pogledu ne snose nikakvu odgovornost.  

Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta regulirana je u sljedećim zakonima i pravilnicima:
-    Zakon o poljoprivredi (NN br.149/2009, 127/10, 50/12, 120/12)
-    Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 76/14)
-    Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN br. 76/14)
-    Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN br. 82/13, 14/14)
-    Zakon o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
-    Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14)
-    drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Uvjet za uspješnu registraciju u aplikaciji je i potvrda proizvođača da je upoznat s uvjetima korištenja aplikacije. Pored toga, proizvođači moraju unijeti sljedeće podatke:
1.    Naziv poljoprivrednog gospodarstva
2.    Pravni oblik poslovanja
3.    Ime i prezime nositelja gospodarstva
4.    E-mail adresa
5.    Broj mobitela
6.    Naselje i kućni broj
7.    Poštanski broj naselja
8.    Područje
9.    MIBPG
10.    OIB

Podaci koji nisu obavezni, ali ih proizvođač može unijeti su:
1.    Naznaka da li posluje u sustavu PDV-a
2.    Fiksni telefonski broj
3.    Adresa web stranice
4.    Grad ili mjesto
5.    Država


Tko može kupovati putem aplikacije "Domaća web tržnica"?

Ova tržnica namijenjena je svim krajnjim potrošačima i kupcima/otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda koji žele nabavljati i trošiti domaće, lokalno proizvedene proizvode. Osnovna svrha aplikacije je izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda kupcima koji će te proizvode kupovati u svrhu krajnje potrošnje ili radi daljnje prerade ili radi prodaje krajnjem potrošaču.
Prema tome, kupci na "Domaćoj web tržnici" mogu biti:
-    kućanstva
-    restorani, konobe i drugi ugostiteljski objekti
-    vrtići, škole, bolnice i druge javne ustanove
-    mali hoteli, kampovi i drugi turistički objekti
-    turisti
-    i ostale skupine potrošača poljoprivrednih proizvoda.

Prilikom registracije kupci trebaju navesti sljedeće vlastite podatke:
1.    Ime i prezime
2.    Adresa
3.    Poštanski broj
4.    Mjesto
5.    Broj mobitela
6.    E-mail
7.    OIB (obavezan samo za pravne osobe).

Obavezan je unos točnih i važećih podataka kako bi komunikacija između kupca i proizvođača mogla teći nesmetano.

Zatvori