Institut za poljoprivredu i turizam

Institut za poljoprivredu i turizam jedna je od krovnih organizacija na području Istarske županije koje se bave znanstvenom djelatnošću na području poljoprivrede i turizma. Institut je podijeljen u nekoliko zavoda prema djelatnostima i to:

Zavod za poljoprivredu i prehranu
Zavod za poljoprivredu i prehranu obavlja trajnu znanstveno-istraživačku djelatnost i stručni rad na području biotehničkih znanosti. Najveći broj istraživanja iz oblasti je vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva, maslinovog ulja, povrćarstva i ekologije. Osnova rada su pokusni nasadi vinove loze, maslina i smokava, minivinifikacija i laboratoriji. U sklopu Zavoda djeluju četiri laboratorija: Vinarski, Prehrambeno-biotehnološki, Pedološki i Genetički. Svi laboratoriji služe kao važna podrška realizaciji znanstvenih projekata, ali se bave i intenzivnom komercijalnom djelatnošću kroz pružanje svojih usluga analize vina, mošta, maslinovog ulja, tla, biljnog materijala i dr.

Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede
Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede obavlja trajnu znanstveno-istraživačku djelatnost i stručni rad iz područja ekonomike i organizacije poljoprivrede i poljoprivredno prehrambenog sustava, planiranja i zaštite prostora te ruralnog razvoja.

Zavod za turizam
Djelatnost Zavoda za turizam na Institutu za poljoprivredu i turizam obuhvaća znanstveni, nastavni i stručni rad iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije. Misija Zavoda za turizam je znanstvenoistraživački rad na području turizma i to primarno turizma na ruralnom prostoru, te selektivnih vidova turizma uz primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u praksi. U svojim istraživanjima obuhvaća problematiku valorizacije turističkih resursa na ruralnom području Istre i njihovo uključivanje u ruralni turistički proizvod. Kako su turizam i poljoprivreda u formiranju turističkog proizvoda komplementarne bitno je naglasiti da istraživanja Zavoda za turizam Instituta, na izvrstan način povezuju istraživanja svih zavoda u jednu kvalitetnu znanstveno istraživačku cjelinu.


Tijekom 138 godina postojanja, djelujući na cijelom prostoru Istre, Institut je, sukladno prilikama, mijenjao svoj naziv, sadržaj, te razine istraživanja i obrazovanja
- 1875. - Stazione eno-pomologica provinciale,
- 1887. - Istituto Agrario - Stacione Sperimentale,
- 1937. - Istituto Tecnico Agrario,
- 1945. - Poljoprivredni tehnikum - Srednja poljoprivredna škola,
- 1954. - Zavod za unapređenje gospodarstva,
- 1955. - Poljoprivredna stanica,
- 1961. - 1966. - Viša poljoprivredna škola,
- 1971. - Srednjoškolski centar
- 1978. - Centar usmjerenog obrazovanja,
- 1984. - Poljoprivredni znanstveni centar i
- 1989. - Institut za poljoprivrednu i turizam.


Prvi direktor Instituta (Pokusne stanice) bio je Emil von Mayerbach (1875), dok je najupečatljivije djelo ostvario direktor Carlo Hugues (1882.-1899.). On je bio priznati svestrani svjetski stručnjak koji se zalagao za trojno djelovanje Instituta: istraživanje - primjena - edukacija.

Osnivanjem Poljoprivrednog znanstvenog centra (1984. pri Centru usmjerenog obrazovanja u Poreču), započinje suvremeni znanstvenoistraživački rad u poljoprivredi i turizmu, koji je od početka šezdesetih godina 20. stoljeća bio zapostavljen.

Pokusno poljoprivredno imanje Instituta za poljoprivredu i turizam je vrijedan resurs koji služi kao pokusni poligon znanstvenicima Instituta i predstavlja infrastrukturnu podršku na kojoj se zasniva znanstveno-istraživački rad na području vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva i povrćarstva. Pored toga ono je mjesto za susrete i razmjene ideja između stručnjaka i znanstvenika te kao takvo predstavlja veliku vrijednost koja oplemenjuje radne uvjete Instituta za poljoprivredu i turizam. Služi i za savladavanje praktičnih vještina učenika i studenata poljoprivrednih usmjerenja. Pokusno poljoprivredno imanje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč danas čine nasadi vinove loze, maslina i smokava, ratarske površine te slobodne zelene površine.

Proizvodi s kmetije

 • Ekstra djevičansko maslinovo ulje - rinfuza (Croatian)

  18,00 €/lit
  Poizvedite več
 • Ječam (Croatian)

  0,33 €/kg
  Poizvedite več
 • Ekstra djevičansko maslinovo ulje - u boci (Croatian)

  19,00 €/lit
  Poizvedite več
 • Poklon paket desertno Rose vino i rakija komovica (Croatian)

  25,00 €/kom
  Poizvedite več
 • Poklon paket začinsko ulje i butelja vina (Croatian)

  20,00 €/kom
  Poizvedite več
 • Desertno rose vino i rakija komovica u kutiji za butelje (Croatian)

  20,00 €/kom
  Poizvedite več
 • Poklon paket pjenušac (Croatian)

  15,00 €/kom
  Poizvedite več
 • Poklon paket butelja bijelog vina (Croatian)

  10,00 €/kom
  Poizvedite več