Ugodnosti za uporabnike

Zakaj Domača spletna tržnica


Najboljši nakup

Nakup na "Domači spletni tržnici" ponuja optimalno razmerje med ceno in kakovostjo kmetijskih proizvodov ter spodbuja razvoj kmetijstva na lokalnem področju.

Ugodnosti za kupce

Neposredna komunikacija in trgovina imata več koristi za proizvajalce in kupce kmetijskih proizvodov, in sicer:

  • večja svežina in kakovost kmetijskih proizvodov,
  • sezonsko sadje in zelenjava imata boljši okus, vonj in večjo hranilno vrednost,
  • ugodnejši pogoji menjave (izbor načina dostave in plačevanja, boljše cene),
  • predstavitev načina in tehnologije proizvodnje proizvajalcem,
  • višja raven medsebojnega zaupanja,
  • nakup lokalno proizvedenih, avtohtonih proizvodov.


Brezplačna uporaba


Uporaba "Domače spletne tržnice" za kupce in proizvajalce, ki se bodo registrirali v aplikacijo, je brezplačna.