O nama

Projekt obmejnega sodelovanja SLO-HR

Internetna aplikacija "Domača spletna tržnica" je rezultat realizacije projekta "Organizacija sistema neposredne prodaje kmetijskih proizvodov z uporabo internetne tehnologije" (kratica: OSIPPPIT), ki je financiran v sklopu Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013.


Projektni partnerji

Izvedba projekta je rezultat sodelovanja štirih partnerjev:
1.    Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča (Inštitut za kmetijstvo in turizem, Poreč) – vodilni partner
2.    Mesto Vodnjan – partner
3.    Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora – partner
4.    Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – partner.
(povezave do spletne strani vsake ustanove)
Vodja projekta je dr. sc. Milan Oplanić.


Cilji projekta

Projekt ima dva osnovna cilja:

1. Promoviranje možnosti in načina neposredne prodaje kot tudi koristi le-te za pridelovalca in kupca:

  • finančno ugodnejši način prometa proizvodov,
  • takojšnje plačilo prodanih proizvodov,
  • neposredni vpogled v tehnologijo proizvodnje,
  • nakup svežih in kakovostnih kmetijskih proizvodov.

2. Organizacija in zagon sistema neposredne prodaje kmetijskih proizvodov na področju Istre z uporabo interneta. Ta cilj bomo izpeljali preko dejavnosti:

  • Zbiranje izkušenj in primerov dobre prakse v neposredni prodaji kmetijskih proizvodov z uporabo interneta v Italiji in Avstriji.
  • Izdelava specializirane spletne aplikacije za neposredno prodajo kmetijskih proizvodov.
  • Organizacija delavnic za kmetijska gospodarstva o možnostih in načinu uporabe spletne aplikacije za neposredno prodajo lastnih proizvodov.
  • Prek množičnih medijev obvestiti celotno javnost – potrošnike kmetijsko prehrambnih izdelkov o možnostih in načinu nakupa domačih (lokalnih) izdelkov neposredno od pridelovalcev.


Ciljne skupine

Promocija neposredne prodaje na področju Istre je usmerjena na dve osnovni ciljni skupini:

  • kmetijska gospodarstva kot ponudniki lastnih kmetijskih proizvodov,
  • celotna javnost kot kupci in potrošniki domačih kmetijsko prehrambnih izdelkov.


Naloga projekta

Potreba po vzpostavitvi takega sistema za neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izhaja iz dejstva, da je globalni trg kmetijskih proizvodov nasičen s cenenimi proizvodi množične, industrijske proizvodnje, pogosto slabo znanega načina proizvodnje, katere osnovni cilj je čim večje ustvarjanje dobička, pogosto na račun kakovosti. Takšni trendi najbolj vplivajo na mala in srednja kmetijska gospodarstva, ki nimajo možnosti za primerno tehnološko modernizacijo in specializacijo, ne morejo proizvesti dovolj velike količine posameznih izdelkov, s čimer bi nase vezali določene veletrgovce in večje potrošnike. Prav tako nimajo prostora za zniževanje proizvodnih stroškov, kar bi jim omogočilo cenovno konkurenčnost.
Če upoštevamo pomen malih in srednjih kmetijskih gospodarstev na upravljanje in trajnostni razvoj celotnega ruralnega prostora ter sociološko, ekološko in kulturološko vlogo v njegovem ohranjanju, potem je jasno, da je ena izmed najpomembnejših nalog agrarne politike, zlasti na mediteranskem področju, najti nove možnosti in vire dohodka za obstanek te skupine deležnikov kmetijskega sektorja.